Succesvol leren

Click here to edit subtitle

'Succesvol Leren! Tips & Trucs voor Volwassenen die een opleiding (willen) volgen

VOORWOORD - 
Prof. Dr. Ir. Kasper Boon, Hoofd opleidingen HEMA academie


"Sommige mensen krijgen een naam omdat ze als dé expert herkend worden door de doelgroep zelf. Zo’n persoon is Mirjam Pol met haar enorme bevlogenheid als het om onderwijs gaat. Mirjam heeft inmiddels heel veel studenten de weg gewezen. Studeren lastig? Nee hoor, Mirjam wijst je de weg!

Als hoofd van een online opleidingsinstituut voor profit- en non-profit-instellingen kom ik voortdurend voor de vraag te staan: ‘Hoe kunnen we onze cursisten helpen met leren?’

We gebruiken dan graag een formule die we met een knipoog van Einstein hebben geleend: E = m i 2 Hierin staat de E voor ‘hoeveelheid Educatie’, de m voor motivatie, en de i 2 voor het aanbod. De eerste i staat voor de totale hoeveelheid leerstof die geïntegreerd wordt aangeboden (de i van integrated). De tweede i staat voor toegankelijkheid: alle cursussen zijn tot op woordniveau geïndexeerd (de i van indexed), waardoor er op woordniveau naar onderwerpen gezocht kan worden. Zo ontstaat de mogelijkheid van learning on demand.


Je zou kunnen zeggen dat Mirjam de belangrijkste grootheid in deze formule weerspiegelt, namelijk de m. De m (motivation) is duidelijk dé persoonsgebonden factor die de hoofdrol in het leerproces weerspiegelt. Is de m gelijk aan 0, dan zal er niets geleerd worden. Of in termen van de lerende organisatie: het gaat dan om medewerkers die geen enkele cursus bekijken. Bij sommigen is de m klein, maar met de kennis die Mirjam in dit boek aanreikt, zal die m gaan groeien.

Mirjams inzicht is uniek omdat het voorbijgaat aan een bepaald academisch jargon en direct inhaakt op wat mensen ervaren en onmiddellijk kunnen toepassen. Haar insteek met het drieluik ‘Wil ik het?’, ‘Kan ik het?’ en ‘Doe ik het?’ maakt op krachtige wijze duidelijk waar het om gaat.


De verschillende wetenswaardigheden die in het boek genoemd worden, dragen bij aan inzicht in hoe onze hersenen werken bij het leren. Dat is buitengewoon boeiend.

Wie het boek doorneemt, ervaart al snel dat leren echt leuk kan zijn. En leren is niet alleen leuk, leren is in een kenniseconomie een absolute must!

Het is beslist een eer om Mirjams boek hier aan te bevelen. U zult merken hoe uw m groeit!"