Succesvol leren

Click here to edit subtitle

Over Mirjam Pol

In 1993 ben ik als gezondheidswetenschapper afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht (studierichting: Gezondheidsvoorlichting- en opvoeding). Daarna werkte ik in binnen - en buitenland als information officer voor mensenrechten- en vredesorganisaties als Pax Christi, Amnesty International en SIPAZ-Mexico.  In 2004 behaalde ik een diploma als complementair psychotherapeut en in 2009 als zen-shiatsutherapeut (Japanse manuele therapie).


Na 16 jaar als studieadviseur aan de faculteit geneeskunde van de VU te hebben gewerkt, werk ik nu als studentendecaan aan de kunstacademie in Den Haag (KABK).  


Mijn missie? Per student ontdekken wat er precies aan de hand is en er achter komen wat hij of zij op dat moment nodig heeft. Tien studenten met een zelfde vraag kunnen namelijk geholpen zijn met tien verschillende oplossingen. Hoe kom je daar achter? Door meer aandacht aan een individuele diagnose te besteden. Ook vind ik het ontzettend belangrijk om hun kennis en inzichten te vergroten, zodat ze hun eigen analyse en plan van aanpak kunnen maken. Om ze vervolgens te ondersteunen met oefeningen en instrumenten natuurlijk.


De meeste studenten hebben geen idee van 'factoren die studiesucces bepalen'. Hoe kunnen ze dat ook weten, als we ze dat niet vertellen? Zeker bij de overgang van het lager naar het middelbaar, en van het middelbaar naar het hoger onderwijs, is het belangrijk ze daar bij te helpen. Als je ze daar bij betrekt, als je ze autonomie geeft en betrokkenheid toont, merk je hoe leuk ze dat vinden en hoe actief ze daar mee aan de slag gaan! 


Omdat leren een complex fenomeen is, schreef ik een boekje op maat voor studenten. Het begon als een grap. "Heb je GEEN IDEE waarom je onvoldoendes haalt? Hier, lees eerst dit manuscript. Kom terug met een Top 3 van dingen die je herkent en die je blijkbaar goed doet. Ik wil ook een Top 3 van onderwerpen waarvan je bij het lezen denkt "Ah, daar is voor mij nog winst te behalen!"' De studenten bleken dat erg leuk en bruikbaar te vinden. Ze stuurden me naar de uitgever. Dat werd 'Nog Slimmer!' 


In dit boekje wordt ingegaan op de psychologie van het leren, klassieke studievaardigheden en hoe dat brein nu precies werkt tijdens het leren. Inmiddels is er een Engelse vertaling van het boekje en is er ook  een speciale HBO-editie uitgekomen. Verschillende universiteiten en hogescholen schaffen het voor hun studenten aan om ze te inspireren en zo te ondersteunen met inzichten en direct toepasbare oefeningen. In 2021 verscheen er van alle edities een herziene uitgave met een geheel nieuwe layout.


In 2013 schreef ik het uitgebreidere boek 'Succesvol leren - Tips en trucs voor volwassenen die een cursus of opleiding (willen) volgen'.


In januari oktober 2022 verscheen 'Van Stress naar Succes'. De titel van het Engelstalige boekje is 'From Stress to Success'.